Discount label | 555 PaperPlus

Discount label

ส่วนลดพิเศษ
ครบ 2,000 - 4,999 บาท ได้รับส่วนลด 8 %
ครบ 5,000 - 9,999 บาท ได้รับส่วนลด 10 %
ครบ 10,000 - 19,999 บาท ได้รับส่วนลด 15 %
ครบ 20,000 - 29,999 บาท ได้รับส่วนลด 17 %
ครบ 30,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 20 %

กรุงเทพ เมื่อซื้อครบ 5,000 บาทหลังหักส่วนลด ส่งฟรีถึงบ้าน
ต่างจังหวัด เมื่อซื้อครบ 3,500 บาทหลังหักส่วนลด ส่งฟรีให้ที่บริษัทขนส่ง