VDO การจับจีบถุงแบบที่2 | 555 PaperPlus

VDO การจับจีบถุงแบบที่2

ลองดูวิธีการพับถุงจับจีบตกแต่งถุงให้สวยงามค่ะ ประดับตกแต่งเพิ่มเติมด้วย tag หรือโบว์ได้ค่ะ

 

 

ดู VDO ทั้งหมดที่นี่