VDO วิธีพับขึ้นรูปกระดาษห่อถุงขนม รหัส BK12, BK13

วิธีพับกระดาษห่อถุงขนมจาก 555เปเปอร์พลัส รหัสสินค้า BK13 ใช้คู่กับถุงจีบ 8*12 นิ้วค่ะ