รีวิวกล่องขนมสวย แพ็กเก็จขนมสวย

รีวิวกล่องขนมสวย แพ็กเก็จขนมสวย จากกิจกรรมแจกปฏิทิน60อันขอบคุณลูกค้า

สนใจชมสินค้าทั้งหมดที่นี่ค่ะ

จากกิจกรรมขอบคุณลูกค้า ส่งท้ายปี 59 ต้อนรับปี 60
ด้วยการแจกปฏิทิน 60 อันให้กับลูกค้า  มีผู้ส่งเข้ามาร่วมสนุกมากมาย สวย ๆ น่ารักๆ กันหมดทุกร้านเลยค่ะ
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับไปจากทางร้านนะคะ  เพื่อติดต่อขอที่อยู่ในการส่งปฏิทินของรางวัลไปให้
รายชื่อ  และ รูปสวยๆ ของร้านที่ได้รับรางวัลอยู่ด้านล่างนี่แล้วค่ะ
------
1  คุณปัทมา  แจ่มสว่าง   2  คุณฐิตาภรณ์       3  ร้าน bossini
4  คุณอาจารีย์     5  คุณณิชากร พรมจันทร์     6  คุณธัญนันท์ ช่องสาร
8  คุณกิตติ์ชญาห์  นิธิถิรนันท์    9  คุณรัชดาภรณ์
10  คุณพยัติกา วงษ์สันติสุข     11  คุณนิตยา ท้าวนิล   12  คุณกาญจนา กลางอากาศ
13  คุณรัชชนี หลักทองคำ       14  คุณกฤษณา     15  คุณพิมพ์นิภา ศรีนพคุณ
16  คุณวรวรรณ คุณวิเศษพงษ์     17  คุณนริศรา แคนศรี    18  คุณสิตาภร บุญชุ่ม
19  คุณณัฐปภัสร์ พานิช     20  คุณวีรญา ถนอมสวย     21  คุณวัชรินทร์ ถาวโรภาส
22  คุณกันยกร เผือกผ่อง    23  คุณชญานิตย์ บำเพิง     24  คุณวิไร คงแท้
25  คุณวาสนา  นุ่มแป้น     26  คุณเปรมฤดี มกรังกูร    27  คุณอังคณา เพียรธัญการ  
28  คุณจุรีรัตน์ ขัดพะนัด    29  คุณกิตติ์ชญาห์ ปิติภิญโญพัฒน์   30  คุณปิยะนุช เหมือนจันทร์นุ่ม

31  คุณปุญญาดา ธนนันทวศิน    32  คุณอาริสา นามสง่า    33  คุณมุกดา งามวัฒนจินดา
34  คุณวิภาวี หมุดเส็ม   35  คุณสุจิตรา พึ่งอ่อน      36   คุณนิภา ขุนจ่าเมือง
37  คุณชลิดา  เหล่าพงศ์พิชญ์    38  คุณศิริลักษณ์ แก้วสมบูรณ์    39  คุณอุมาพร ทองดำ
40  คุณกุลจิรา แย้มเสาธง    41  ร้านยารักษ์คุณ    42  คุณกุสุมา หมายมั่น
43  ขนมบราวนี่        44  คุณวราภรณ์ ยุทธศรีมาลา    45  คุณธนวรรณ งามยิ่งยวด
46   คุณAugust Jha         47  คุณพนิดา เสือเทศ      48  คุณอมรรัตน์ สุขโหมด
49  คุณมุทิตา หาญคำตัน    50  คุณนันทิยา อังกีรัตน์     51  คุณรุ่งระวี เกิดหิรัญ
52  คุณวีรยา เภรีพาศ     53  ขนมเปี๊ยะและคุกกี้     54  หสม.แอลที กู๊ด เซ็นเตอร์
55  คุณพรศรัณย์ ชัยวัชรผล    56  คุณฐิยาภรณ์ เสรีสันติวงศ์   57  คุณอัจฉรา เสือเทศ
58  คุณเพชรรัตน์ ศรีเสน     59  คุณศิรเกด ศิริจันทพันธ์   60  คุณกนกวรรณ

 

   555 เปเปอร์พลัสต้องขอขอบคุณท่านที่ร่วมสนุกเข้ามา

  ซึ่งมีจำนวนมากมาย และรูป package ก็สวยๆ

  จนทีมงานตัดสินใจเลือกไม่ถูกเลยค่ะ สำหรับท่านที่ร่วม

  กิจกรรมแล้วปีนี้ ไม่ได้รับปฏิทิน คอยติดตามกิจกรรมดีๆ

  จากทางร้านต่อไปอีกนะคะ